Business

Klant Login

live chat

Ons bureau biedt u de navolgende mogelijkheden

Ons bureau biedt u de navolgende mogelijkheden:

1. Feasibility-studies
2. Jaarrekeningen
3. Administratie
4. Loonbelasting
5. Inkomstenbelasting
6. Vermogensbelasting
7. Dividendbelasting
8. Financiele rapporten
9. Overige kontrole diensten
10. Samenwerking Stichting Imacon


 

Feasibility-studies:

Bent u voornemens een onderneming te beginnen, welke rechtsvorm dient te worden gekozen,
hoe geschiedt de kapacitietskeuze, op welke lokatie moet worden gestart,
welke soort deskundigheid is er benodigd, personeelskeuze, automatisering,
fiskale aspekten zoals: investeringsvoordelen, aanloopverliezen etc. Etc. M.a.w. hoe feasibel is uw projektvoorstel?

 

Jaarrekeningen:

Ieder jaar dient u zowel voor de vermogensverschaffers (banken en verzekeringsmaatschappijen) als voor de belastingdienst,
uw jaarrekeningen samen te stellen. Ook hiertoe zijn wij u behulpzaam. Kommerciele rapporten worden samengesteld ten behoeve van de banken,
verzekeringsmaatschappijen of ander geldgevers. Aan de hand van uw boekhouding wordt de fiskale jaarstukken samengesteld,
de aangifte in de inkomstenalsmede vermogensbelasting wordt door ons verzorgd. Voorts worden er interne-,
stakings- en scheidingsbalans

 

Administratie:

De administratieve verslaglegging is het hart van uw onderneming.
Een efficiente inrichting behoort tot de eerste vereiste.
Aan de hand hiervan kan dagelijks de nodige informatie worden geput, teneinde zwaarwichtige beleidsbeslissingen te nemen door te voeren.
Wij adviseren bij de opzet hiervan.

 

Loonbelasting:

Indien u als werkgever mensen in dienst hebt, bent u verplicht loonbelasting alsmede premie
algemene Ouderdom Voorziening (A.O.V.) maandelijks in te houden en af te dragen aan de
Ontvanger der direkte belastingen. Verzuim hiervan wordt bedoet. Ons bureau verzorgt voor talrijke
ondernemingen de algehele loon-administratie. De afdrachten van de verschuldigde loonbelasting
en premie A.O.V. verzorgen wij eveneens.

 

Inkomsten-/vermogens-/dividendbelasting

Indien de jaarrekeningen zijn samengesteld, wordt aan de hand hiervan aangifte gedaan bij de fiskus.
De aangifte geschiedt zowel in de inkomsten-/vermogen-als dividendbelasting. De specifiek door de
fiskus ontworpen aangiftebiljetten worden bij ons gedeponeerd en wij verzorgen de rest voor zowel
natuurlijke- als rechtspersonen (naamloze vennootschappen, stichtingen etc.)

 

Financiele rapporten:

Teneinde inzicht te verkrijgen in uw onderneming Wordt frequent financiele rapporten geschreven
(vermogensstaten). Deze worden ter inzage overlegd van financierders zoals banken en
verzekeringmaatschapijen. Wij nemen in deze ter plaatse alle gegevens op en zorgen dat bedoeld
rapport word samengesteld.

 

Overige kontrole diensten:

Deze betreffen specifieke opdrachten op het gebied van financiele kontrole zoals diefstal fraude etc.

 

Samenwerking stichting Imacon:

deze diensten zijn beschikbaar voor ondernemingen voor alle sectoren van de economie dit doen wij reeds ruim 30 jaar


Karamat group

Nieuwe website

Wij zijn bezig om een mooi en werkend website te plaatsen .

Deze website

Deze website word wekelijks bijgewerkt ..